КАКО РАБОТИ ОВАА АЛАТКА?

Оваа алатка ќе ви овозможи да добиете селосна слика кога се работи за потрошувачката на енергија во вашиот дом. Нашата Алатка за оценка на енергетските перформанси ќе ви ги илустрира сите фактори кои придонесуваат кон сметката за енергија (електрична и топлинска).

Оваа алатка ќе ви помогне да добиете слика каде одат вашите пари во сметките за енергија и ќе ви даде начини како да ги намалите. Кога ќе ја имате информација заради што вашите сметки се високи, тогаш полесно ќе можете да ги донесете решенијата кои ќе ви ги намалат трошоците за енергија.

Кои се продобивките од оваа алатка?

  • Алатката е целосно БЕСПЛАТНА и многу лесна за користење
  • Добивате информации врз база на податоците внесени за вашиот дом
  • Предлог решенија со детални објаснувања кои ќе ви помогнат да ги намалите сметките
  • Предлог решенија за помали сметки без да вложувате пари или со многу мала инвестиција да постигнете многу
  • Реновирате? Сакате професионално мислење за да можете да го направите вашиот дом максимално ергетски ефикасен? Ви нудиме листа со компании кои се лиценцирани за таа работа.
  • Кој може да има корист од оваа алатка? – Сите. Самите вие за вашиот дом, фирмите кои градат за да направат проверки, енегетските контролори, здруженијата на станари, агенциите за недвижности

*Оваа проценка ви дава генерална слика за потрошувачката на енергија во вашиот дом и начини како да заштедите. Мерките кои се предложени се дадени врз база на прашањата кои ги одговоривте и не мора секогаш да резултираат со точните заштеди кои се дадени заради други влијанија кои можеби се случуваат во вашиот дом.

За прецизна анализа на потрошувачката на енергија, како и за препораки за заштеди ви препорачуваме да користите лиценцирани фирми за вршење на енергетска контрола.

Партнери на проектот

Disclaimer

The information, documentation and figures in this deliverable are written by the SEEtheSkills project consortium under EC grant agreement 101033743 and do not necessarily reflect the views of the European Commission. The European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained herein.

All intellectual property rights are owned by SEEtheSkills consortium members and are protected by the applicable laws. Reproduction is not authorized without prior written agreement. The commercial use of any information contained in this document may require a license from the owner of that information.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101033743