AKO FUNGUJE TENTO NÁSTROJ?

Navrhnutý dotazník je jedným z nástrojov, ktorý vám môže pomôcť pri identifikácii súčastí vášho domu/bytu, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie a vaše výdavky. Dotazník je určený pre rezidentov, a nevyžaduje odborné znalosti o energetickej efektívnosti.

Po vyplnení dotazníka dostanete správu, ktorá načrtne potenciálne možnosti pre úspory energie vo vašej domácnosti, a potrebné kroky na zvýšenie energetickej účinnosti a zároveň zvýšenie komfortu a vytvorenie zdravšieho prostredia. Táto správa vám bude poskytnutá bez ohľadu na to, či váš domácnosť má alebo nemá k dispozícií energetický certifikát.

Budovy s existujúcimi energetickými certifikátmi majú výhodu, pretože majú porovnateľné informácie. Avšak rezidenti, ktorí nemajú k dispozícií energetický certifikát sa môžu vydať na cestu k energeticky efektívnemu bývaniu identifikovaním oblastí spotreby energie, ktoré si vyžadujú pozornosť, a preskúmaním možností na dosiahnutie úspory energie.

Energetický audit od spoločnosti s oprávnením sa odporúča, ak máte záujem o dôkladnejšie preskúmanie spotreby energie vo vašich domácnostiach a chcete dosiahnuť výrazné zlepšenie.

Pomocou tohto nástroja môžete získať úplný prehľad o vašej spotrebe energie. Jednotlivé prvky ovplyvňujúce vaše energetické výdavky sú uvedené v našom online nástroji na hodnotenie energií v domácnosti.

Uvedený nástroj vám poskytne možnosť lepšie pochopiť zdroje výdavkov, a zároveň poskytne užitočné typy a rady ako ich znížiť. Efektívne zníženie výdavkov na energie je jednoduchšie, keď poznáte hlavné zdroje týchto výdavkov.

Výhody

 • Nástroj je bezplatný a jednoduchý na používanie.
 • Poskytuje prispôsobené informácie ako vylepšiť efektívnosť vo vašej domácnosti, ktoré vám môžu ušetriť financie.
 • Získajte tipy na bezplatné a nízko nákladné kroky, ktoré vám môžu ušetriť peniaze.
 • Získajte informácie o motivačných programoch, ktoré ponúkame, aby sme vám pomohli zvýšiť energetickú efektívnosť vášho domova.
 • Čaká vás renovácia?
 • Ponúkaný nástroj je skvelým spôsobom pre identifikáciu oblastí, v ktorých by ste mohli zlepšiť efektivitu vášho domova, PREDTÝM ako renováciou začnete.
 • Kto sa môže zúčastniť – každý.

Čo sme vylepšili v tejto verzií?

 • Boli pridané ďalšie krajiny (na výber sú dostupné všetky krajiny EÚ)
 • Je vyžadovaná výber obce bydliska
  Po registrácii môžete požiadať o prístup k novej používateľskej úrovne s názvom Dátový Analytik. Energetické agentúry, iní tvorcovia politík energetickej efektívnosti a energetický manažéri miest to považujú za veľmi užitočný nástroj.
 • Bol vyvinutý úplne nový modul s názvom DAT – Data Analyst Tool, pre vytváranie vizualizácií pre prehľadnejšiu prezentáciu výsledkov.
 • Export všetkých svojich údajov do Excelovského formátu.

*Toto hodnotenie poskytuje všeobecné informácie o spotrebe a spôsoby, ako znížiť výdavky za energie. Nie je to presné vyjadrenie úspor, ktoré máte uvedené na účtoch za energie.

Project Partners

Disclaimer

The information, documentation and figures in this deliverable are written by the SEEtheSkills project consortium under EC grant agreement 101033743 and do not necessarily reflect the views of the European Commission. The European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained herein.

All intellectual property rights are owned by SEEtheSkills consortium members and are protected by the applicable laws. Reproduction is not authorized without prior written agreement. The commercial use of any information contained in this document may require a license from the owner of that information.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101033743