Aký je účel tohto nástroja na sebahodnotenie spotreby energie?

 

Počiatočná verzia tohto nástroja (POE – Post Occupancy Evaluation) bola vyvinutá ako súčasť projektu TRAINEE v roku 2019, ktorý označuje jeho začiatky. Odvtedy boli skúmané rôzne možnosti vývoja.

Aktualizácie a vylepšenia webových nástrojov POE boli implementované na základe požiadaviek a potrieb zástupcov miest a obcí.
Nástroje POE slúžia ako efektívne nástroje na výskum a zber údajov, vďaka čomu sú vysoko praktické na rýchle získavanie energetických aj neenergetických údajov pre konkrétne mestá, obce, regióny alebo dokonca celé krajiny.

Na druhej strane webová aplikácia POE dosiahla uplatnenie ako nástroj na sebahodnotenie spotreby energie, ktorý môžu domácnosti využiť na identifikáciu nedostatkov vo svojich domovoch z pohľadu energetickej efektívnosti a na získanie rád, ako to zlepšiť. Jednou z výhod nástroja je, že umožňuje vytvárať neobmedzené množstvo prieskumov, ktoré je možné prispôsobiť tak, aby vyhovovali danej geografickej oblasti alebo požiadavkám hodnotiteľom prieskumu.

Nástroj bol vylepšený o moderné vizualizácie, ktoré obsahujú ľahko pochopiteľné a vizuálne príťažlivé obrázky, čo umožňuje lepšie porovnávanie a prezentáciu výsledkov. Tieto reprezentácie sú ľahko čitateľné a môžu zvýšiť efektívnosť rozhodovacieho procesu.

Tento nástroj je k dispozícii na použitie medzi položkami E-TOOLS projektu na https://seetheskills.eu/e-tools. Tieto nástroje boli vytvorené s cieľom zjednotenia podmienok a spojenia zručností v kvalifikačných požiadavkách štátu a EÚ.

Všetky nástroje vytvorené počas riešenia projektu sú uvedené nižšie:

a) E-learningová platforma poskytuje vzdelávacie a školiace kurzy širokej verejnosti bez ohľadu na ich geografickú polohu. Ďalšie podrobnosti nájdete na https://e-learning.ks.org.mk/login/index.php

b) e-RPL je metóda na uznávanie predchádzajúceho vzdelávania v digitálnom prostredí.

c) Microlearning & Gamification: Užitočná technika vzdelávania, ktorá využíva herné prostriedky na zjednodušenie a zrýchlenie vzdelávania zapojených používateľov.

d) Mobilná aplikácia na sebahodnotenie zručností: Táto aplikácia bude slúžiť ako prostriedok, ktorý umožní zamestnancom porovnať svoje poverenia a zručnosti.

e) Digitálny odznak uľahčí zamestnancom migráciu, zdôrazní potrebu zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti.

f) Nástroj Nájdite svojho remeselníka, vám umožní vyhľadať a nájsť odborníkov s potrebnými zručnosťami.

 

Project Partners

Disclaimer

The information, documentation and figures in this deliverable are written by the SEEtheSkills project consortium under EC grant agreement 101033743 and do not necessarily reflect the views of the European Commission. The European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained herein.

All intellectual property rights are owned by SEEtheSkills consortium members and are protected by the applicable laws. Reproduction is not authorized without prior written agreement. The commercial use of any information contained in this document may require a license from the owner of that information.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 101033743